stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Změny v povinné výbavě jsou tu! Už od 15. září 2009!

Dlouho očekávané změny v povinné výbavě se staly skutečností. Dnem 15. září 2009 nabývá ve své podstatné části vyhláška č. 283/2009 Sb., která v oblasti povinné výbavy přináší řadu novinek.

Od 15. září 2009 bez rezervy! Ale jen někdo!

Počínaje 15. zářím 2009 se rozšiřuje okruh vozidel, která nemusí být vybavena rezervní pneumatikou. V žádném případě to ale neznamená, že bychom mohli z jakéhokoliv auta jednoduše vyhodit rezervu jako nepotřebný náklad. Ve většině aut totiž bude nadále povinná!

Novinka, zaváděná novelou vyhlášky, spočívá v tom, že motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky nemusí mít rezervu, pokud budou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu pneumatik, popřípadě k nim bude uzavřena smlouva na nonstop asistenční služby po celé ČR. V případě starších aut k tomu ale přistupuje ještě další podmínka.

Osobních vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 se možnost jezdit bez rezervy týká pouze v případě, že s absencí rezervy souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou vozidla stejného typu uváděna na trh bez rezervních pneumatik. Ve všech ostatních případech musí u aut provozovaných již před 15. zářím 2009 rezerva v autě zůstat.

Motocykly bez žárovek

Od 15. září 2009 dochází i ke změnám vinné výbavy, která se týká motocyklů. Především kvůli omezenému úložnému prostoru přistoupilo Ministerstvo dopravy k tomu, že z povinné výbavy u motocyklů vyňalo náhradní žárovky. Po novele tedy ve vztahu k elektrickým zařízením plně postačí, bude-li motocykl vybaven minimálně jednou náhradní pojistkou. Náhradní žárovky u motocyklu naopak nebudou povinné.

Dvoje autolékárničky?

Problém svého druhu představují povinné lékárničky, jimiž motorová vozidla musí být vybavena. Od 15. září 2009 se totiž zavádějí autolékárničky s novým povinným obsahem, který mimo jiné zahrnuje i leták o postupu při zvládání dopravní nehody. Více k povinnému obsahu lékárničky obsahuje soubor pod tímto článkem.

Nové požadavky na obsah autolékárniček však neznamenají, že bychom všechny starší lékárničky museli ihned vyměněny. Vyhláška totiž po přechodnou dobu, a to až do 31. prosince 2010, připouští, aby motorová všechna vozidla, tedy stará i nově uváděná do provozu, byla vybavena pouze lékárničkou podle dosavadní vyhlášky. To znamená, že teprve od 1. ledna 2011, tedy i v těch starších, bude povinná lékárnička, která odpovídá požadavkům novelizované vyhlášky, tedy včetně jejího doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody.

Nové požadavky na autolékárničky najdete TADY

Reflexní vesty povinné až od roku 2011

Jistou diskuzi vyvolalo též zavedení reflexních vest, a to zejména s ohledem na skutečnost, že zákon o silničním provozu neukládá jejich povinné užití při nouzovém stání. Přesto se i reflexní vesty, resp. alespoň jiné oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu (např. šle) stanou povinnou výbavou všech motorových vozidel registrovaná v ČR. Tato povinnost se však zavádí s časovým odkladem, a to teprve od 1. ledna 2011. počínaje tímto dnem bude povinné vozit s sebou nejenom v autě, ale třeba i na motocyklu, jednu reflexní vestu, popřípadě jeden kus jiného oděvního doplňku s označením z retroreflexního materiálu.

Záznam o dopravní nehodě se nestal součástí povinné výbavy

Původně se uvažovalo dokonce o tom, že by povinnou výbavu měl tvořit i formulář pro záznam o dopravní nehodě, která se nehlásí policii. Tiskopis se však nakonec nestává součástí povinné výbavy. Přesto bude třeba tento záznam, byť sepsaný volnou formou, po 1. lednu 2010 v případě dopravních nehod, které nebudou šetřeny policií, předat pojišťovně, jak to vyplývá z novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, obsažené v zákoně č. 278/2009 Sb. Ta však s povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel přímo nesouvisí.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře