stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Změny bodového systému definitivně u ledu?

Březnová  schůze Poslanecké sněmovny skončila v pátek 19. března 2010. Na pořad schůze bylo původně navrženo téměř tři sta bodů, řada z nich však nebyla vůbec projednávána. Mezi nimi i tzv. "expertní novela" zákona o silničním provozu (tisk č. 679), o které jsme na Automixu psali hned několikrát.
Další  šance návrhu jsou minimální

Sněmovnu čeká před květnovými volbami ještě  jedna řádná schůze, a to v dubnu (a možná i schůzí pár mimořádných), je návrh novely zákona o silničním provozu pro letošek téměř jistě zpečetěn. Případné oživení návrhu, či spíše jeho idejí, bude možné až po květnových sněmovních volbách, a to zřejmě až poté, co bude sestavena a získá důvěru nová vláda, což může podle odhadů být až v podzimních měsících.

Přestože návrh novely obsahuje některá sporná ustanovení, jako například plošný zákaz předjíždění v křižovatce či znovuzavedení sankce zákazu činnosti za nedovolené zastavení a stání na parkovišti vyhrazeném pro invalidy, je nakonec Škoda, že nebyl podroben další podrobné diskuzi, kdy by se z něj řada dobrých věcí dala vybrat.

Za zmínku stojí zejména navrhované změny v bodovém systému.

bodovaných deliktů by se podle návrhu novely měl zredukovat, a to zejména na závažnější porušení pravidel. Například překročení rychlosti by mělo být podle návrhu bodováno jen tehdy, pokud by překročení dosáhlo více než 5 km/h v obci či více než 10 km/h mimo obec, přičemž za nižší překročení by byly pouze pokuta.

Návrh také předpokládal zavedení dvoubodového postihu za porušení  ustanovení zákona o silničním provozu o užití znamení o změně směru jízdy. Předpokládalo se například rovněž zpřísnění postihů za nedovolené užívání modrých majáků.

Řidiči z povolání by jistě uvítali, že bodový postih za poružení bezpečnostních přestávek, který dosud nejednoho řidiče poslal na dlažbu, by se podle návrhu omezil pouze na případy, kdy doba řízení byla překročena o 20 či více procent, takže už by se nehrálo na minuty.

Kdyby návrh býval prošel, došlo by jím také ke zrušení všech jednobodových postihů, tedy včetně postihu za nerespektování zákazové či příkazové dopravní značky (např. zákazu vjezdu či přikázaného směru jízdy).

Co bude dál?

bude po květnových volbách a po sestavení nové vlády oblast bezpečnosti silničního provozu dále ubírat, nelze v tuto chvíli odhadnout. Bezpečnost provozu, s níž postihy za porušení pravidel přímo souvisejí, není totiž dosud v hledáčku manažerů volebních kampaní. A to je v situaci, kdy na našich silnicích ročně umírá (a to zcela zbytečně) téměř tisíc lidí a další tisíce se jich zmrzačí, docela Škoda.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře