stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Zimní pneumatiky povinné pro všechny?

Letošní zima s neobvyklými přívaly sněhu dala mnoha motoristům pořádně zabrat. Bez pořádných zimních pneumatik byste si ji za volantem příliš neužili. Díky návrhu novely zákona o silničním provozu je přitom možné, že si ji bez nich neužijeme ani v následujících letech...

Povinné zimní pneumatiky

Ministerstvo dopravy připravilo v uplynulých dnech návrh novely zákona o silničním provozu, který by měl zavést povinné používání zimních pneumatik (pneumatik se zimním dezénem). Podle návrhu, který teprve prochází připomínkovým řízením, by měly být zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně 4 mm povinné pro všechna vozidla kategorií M a N v období od 1. listopadu do 31. března, a to za předpokladu, že

a) se na pozemní komunikaci bude nacházet souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) bude-li možné vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza může vyskytovat.

Návrh podobně jako v případě dosavadní úpravy dopravních značek "Zimní výbava" předpokládá, že v případě motorových vozidel s maximální přípustnou (tzv. celkovou) hmotností nepřevyšující 3,5 tuny by zimní pneumatiky byly povinné na všech kolech a v případě těžších motorových vozidel na všech kolech hnacích náprav.

Pokud by vozovka byla bez sněhu, ledu či námrazy a pokud by se ani nedal důvodně předpokládat jejich výskyt v době jízdy, bylo by nadále možné jezdit i na pneumatikách letních. Podobné řešení ostatně platí třeba v Německu nebo na Slovensku. Je to celkem logické, protože je-li v lednu pět nad nulou, asi nemá smysl bránit řidiči, aby si dojel na nákup do blízkého supermarketu na letních pneumatikách. Pokud by ale přituhlo, musel by takový řidič buď přezout na zimní, nebo zvolit jiný způsob dopravy.

Pokud by se naplnil předpoklad ministerstva, začala by změna platit již od listopadu letošního roku. K tomu je však nezbytné, aby návrh do té doby prošel celým legislativním procesem, včetně jeho schválení vládou a posléze i Parlamentem ČR. A to je v současné době nepravděpodobné...

Dopravní značka "Zimní výbava" žije dál?

Vedle výše uvedené zákonné úpravy, bude-li přijata, by přitom mohly současně existovat i dosavadní dopravní značky "Zimní výbava", které by pak přikazovaly užití zimních pneumatik i v případě, kdy nebudou naplněny výše popsané klimatické a povětrnostní podmínky.  Využití by tak mohly mít například v horských regionech.

Pro úplnost dodejme, že podle příslušné vyhlášky (č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se pneumatikou se zimním dezénem rozumí pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře