stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Řízení bez řidičáku? Až 3 roky vězení

Od. 1 ledna 2010 nabude účinnosti nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), se kterým vstoupí do života celá řada významných novinek. Některé z nich se týkají i silničního provozu. Tentokrát bychom se na zoubek podívali nové úpravě trestného činu "maření výkonu úředního rozhodnutí".

Máš-li to zakázané, neřiď!

Maření ýkonu úředního rozhodnutí patří mezi tradiční trestné činy. Dopustí se ho ten, kdo vykonává činnost, jež mu byla rozhodnutím orgánu veřejné moci zakázána. Hrozba trestního postihu má tedy za cíl posílit autoritu rozhodnutí orgánů veřejné moci, soudů správních orgánů, pokud rozhodují u ukládání sankcí zákazu činnosti. Zákaz činnosti je přitom poměrně častým druhem trestu právě i za delikty spáchané v silničním provozu.

Samozřejmostí je zákaz činnosti za alkoholové a drogové delikty v silničním provozu. Zákaz činnosti nejméně na půl roku však nemine ani toho, kdo bude nedovoleně předjíždět, kdo výrazně překročí rychlost (tj.

o 40 km/h nebo více v obci, resp. o 50 km/h nebo více mimo obec). Zákazu činnosti nebude ušetřen ani ten, kdo způsobí nehodu s ublížením na zdraví.

U některých přestupků pak platí pravidlo "dvakrát a dost", kdy se při opakovaném spáchání téhož přestupku v období 12 měsíců uloží zákaz činnosti na 1 až 6 měsíců. Takový osud stihne řidiče například za opakované nedání přednosti v jízdě, opakovanou jízdu na červenou nebo za opakované překročení rychlosti v obci o 20 až 39 km/h nebo mimo obec o 30 až 49 km/h.

Nerozumíš tomu? Pak půjdeš bručet!

Za maření výkonu úředního rozhodnutí do nedávné doby hrozilo nejvýše půlroční vězení. Teprve od 1. ledna 2009 se maximální možný trest za tento trestný čin zvýšil, a to hned na čtyřnásobek, když podle současné účinné úpravy činí dva roky. Přesto se najde hodně chytráků, kteří si myslí, že se mohou všemu jen vysmívat a zákaz činnosti mohou ignorovat.

Nový trestní zákoník tedy v tomto směru ještě o něco přitvrdí. Od 1. ledna 2010 totiž bude pachateli tohoto trestného činu hrozit dokonce tříletý trest vězení. I když vím, že samotná výše hrozícího trestu je jako preventivní opatření naprosto nedostačující, lze jenom doufat, že i díky intenzivnější práci policie v silničním provozu klesne počet "mařičů", kteří si rozhodně s ničím hlavu nelámou.

A ještě jedna malá novinka na závěr. Jako drobnou kompenzaci za zrušení trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, které napříště bude opět jenom přestupkem (byť velmi přísně postihovaným - pokutou 25 000 až 50 000 Kč, zákazem řízení na 1 až 2 roky a záznamem 7 bodů) se skutková podstata trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí v novém trestním zákoníku nepatrně rozšiřuje.


Mařit výkon rozhodnutí bude totiž nejen ten, kdo nebude respektovat uložený zákaz činnosti, nýbrž i řidič, který bude řídit motorové vozidlo, ačkoliv mu bylo odňato potřebné řidičské oprávnění. Připadá to do úvahy v případě odnětí řidičského oprávnění pro zdravotní či odbornou nezpůsobilost, popřípadě z důvodu pozbytí plnění některé další podmínky k držení řidičského oprávnění.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře