stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Po okresce rychlostí 120 km/h?

...to zřejmě není žádný problém, alespoň ne pro autory návrhu novely zákona o silničním provozu, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu jako tisk č. 814/0 (www.psp.cz).
Vyšší rychlost na dálnicích evergreenem

O tom, že by se mohla zvýšit nejvyšší dovolená rychlost na dálnicích, se u nás mluví už hodně dlouho. A dlužno podotknout, že to pokaždé zaujme. Argumentuje se sousedním Německem, kde přece také není rychlost na dálnicích omezována.

Jenže tohle i tvrzení má svoje mouchy, protože i na německých dálnicích bývá rychlost stále častěji omezována, a to buď trvale, zpravidla na 120 km/h, nebo prostřednictvím proměnných značek mnohdy až na 80 km/h.

Důvodem je jednoduše bezpečnost hustého dálničního provozu a snaha o dosažení homogenní rychlosti dopravního proudu, svou roli, zejména v okolí zástavby, hraje i ochrana obyvatel před hlukem, která je u nás stále opomíjena, a také ochrana životního prostředí spočívající mimo jiné ve snižování spotřeby paliva a tím i emisí ze spalovacích motorů.

Přitom to není tak dávno, kdy se na našich dálnicích nesmělo jet více než 110 km/h. K zavedení stotřicetikilometrového limitu, který je pro nás dnes  naprostou samozřejmostí, pro mnohé navíc neskutečně svazující, totiž došlo teprve od 1.října 1997 (vyhláškou č. 223/1997 Sb.).

Poslanecká sněmovna přesto v současnosti projednává hned dva návrhy zákonů, oba poslanecké, jimiž by bylo umožněno zvýšit maximální rychlost na českých dálnicích až 160 km/h. Nemělo by se jednat o plošné zvý�ení rychlosti, ale o zavedení možnosti pro její zvýšení na vybraných úsecích dálnic prostřednictvím dopravního značení. Podobné návrhy se objevovaly i v minulosti a nikdy neuspěly.

Vyšší rychlost i mimo dálnice novinkou

Pro poslední z řady návrhů zákonů, které by měly umožnit další zvýšení rychlostních limitů, obsažený ve sněmovním tisku 814/0, je specifické to, že se neomezuje pouze na dálnice, případně na rychlostní silnice (silnice pro motorová vozidla).

Jeho předkladatelé jdou totiž ještě dál, když navrhují, aby bylo možné zvýšit rychlost oproti obecné úpravě dopravní značkou až o 30 km/h na všech druzích pozemních komunikací. Pokud by byl jejich návrh přijat, mohla by tak být rychlost z 90 km/h mimo obec zvýšena až na 120 km/h, na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla až na 160 km/h. Předkladatelé navrhují, že by tak bylo možné učinit pouze v případě, "pokud nebude snížená viditelnost, vozovka bude suchá a hustota provozu zvýšení umožní..."

Jinými slovy by stěží bylo možné využít jiné než proměnné dopravní značky. Úseky dálnic a silnic, kde by bylo možné tuto úpravu použít, by mělo stanovit Ministerstvo dopravy vyhláškou.

Návrh má ale svoje háčky, a není jich málo. Smyslem tohoto příspěvku nicméně není je rozebírat dopodrobna, takže se zaměřme jenom na některé z nich.

Lze zmínit zejména skutečnost, že návrh podstatně zužuje možnost, kterou zná současný zákon, a to zvýšit rychlost v obci oproti obecné úpravě až o 30 km/h.

Zatímco dnes je tato možnost dána v podstatě obecně, pokud vyšší rychlost odpovídá požadavkům na bezpečnost provozu a ostatním veřejným zájmům, podle návrhu by to bylo úplně jinak. Vyšší rychlost by ani v obci nebyla možná za snížené viditelnosti, za mokra či při blíže nespecifikované "hustotě provozu".

V praxi by to znamenalo, že třeba slavně zavedené zvýšení rychlosti např. na pražské Jižní spojce po 23. hodině z 80 na 100 km/h by neslavně skončilo, jednoduše proto, že v tuto dobu je vždy snížená viditelnost. Podobně by to ale bylo i na jiných místech komunikací procházejících obcí, zejména na hlavních či přehledných tazích, kde dnes řada obcí v zájmu plynulejšího provozu umožňuje bez časového omezení jet víc než obecnou úpravou daných 50 km/h.

V praxi by tak přijetí návrhu provoz spíše zpomalilo a zkomplikovalo, neboť vedle pár kilometrům dálnic, kde by snad byla rychlost zvýšena nad limit 130 km/h, by došlo ke snížení rychlosti na desítkách kilometrů jiných, "nedálničních" komunikací v obcích v celé ČR, kde dopravní značky umožňují vyšší než padesátikilometrovou rychlost. Důvod je prostý, vlastníci a správci komunikací by jednoduše neměli prostředky na zřízení a zajištění chodu sofistikovaného proměnného dopravního značení, které by reagovalo na aktuální podmínky provozu, např. i jen na krátkodobý déšť či dokonce přeháňku, na snížení viditelnost (také při náhlé mlze nebo zvýšené oblačnosti) či nárazové zvýšení hustoty provozu.

Názor na to, zda by takto navržená úprava měla být Parlamentem přijata, si udělejme každý sám.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře