stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Pečeť kvality - Záruka kvalitních pohonných hmot

Kvalita pohonných hmot na českých čerpacích stanicích patří mezi často diskutovaná témata. Podle posledních průzkumů je však jasný jeden trend, kvalita paliv klesá, zatímco cena neúměrně roste.
Podle průzkumu české obchodní inspekce téměř desetina vzorků vykazovala nedostatky. Častěji se závady objevují u motorové nafty, kde ve většině případů průzkumy prokazují přítomnost malého množství benzínu, který mění u nafty bod vzplanutí.

Problém je, že u čerpacích stanic musíte důvěřovat. Těžko si sami ověříte kvalitu nakupovaného množství a bohužel tuzemská legislativa neumožňuje České obchodní inspekci výsledky průzkumů zveřejnit.

A proto přichází Pečeť kvality, kterou v budoucnu zaštítí švýcarská společnost SGS. Nahradí tak Ústav paliv a maziv, který pečeť uděloval v blízké minulosti. Program ověřování kvality společností SGS však zohledňuje více kritérií.

"Pro běžného motoristu je situace na trhu často nepřehledná, protože konkrétní informace o kvalitě pohonných hmot jsou nedostupné.

Východiskem pro jasnou identifikaci čerpacích stanic, které mají samy zájem pravidelně prokazovat, že jejich paliva mají vyhovující kvalitu, je právě Pečeť kvality." říká Ing. Vladimír Třebický, CSc., uznávaný odborník na kvalitu pohonných hmot.

"V případě, že účastník programu splní všechny vstupní podmínky, může samolepku vylepit nejen na své výdejní stojany, ale může používat Pečeť kvality například i ve svých reklamních kampaních," vysvětluje Ing. Daniel Dobeš, ředitel Divize paliv a maziv SGS Czech Republic, s.r.o.

Společnost SGS disponuje i mobilní laboratoří, která slouží pro zkoušky paliv v terénu. Podle současných odhadů zvládne laboratoř zkontrolovat každou čerpací stanici zapojenou do programu zhruba třikrát do roka. Kontroly jsou namátkové nebo na základě podezření na nabízení nekvalitního paliva.

"Pokud se stane, že je vzorek z nějakého důvodu v nesouladu s normou, musí provozovatel čerpací stanice zajistit okamžitě nápravu" vysvětluje Ing. Daniel Dobeš. "Pokud tak neučiní, bude mu členství v programu pozastaveno nebo zrušeno." Do programu jsou tak vždy zařazeny jen ty čerpací stanice, které kvalitu prodávaných pohonných hmot udržují na vysoké úrovni dlouhodobě.

Pro motoristy, ale i potenciální zájemce anebo držitele ochranné známky Pečeť kvality spustila společnost SGS nové internetové stránky www.dobrapumpa.cz. Ty slouží pro informování široké motoristické veřejnosti o programu, včetně možnosti seznámit se s podmínkami, které členové programu musí dodržovat. Na stránkách najdete také interaktivní mapu, která obsahuje všechny čerpací stanice s udělenou pečetí kvality ve vybrané lokalitě. Díky tomu bude každý motorista ihned vědět, kde tankovat. 

Žádné komentáře