stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Nový příspěvek

Na konci léta by měly přijít před nedávnem avizované změny v povinné výbavě motorových vozidel. Ministerstvo dopravy se totiž chystá novelizovat vyhlášku, která povinnou výbavu upravuje (vyhláška č. 341/2002 Sb., v platném znění), a doplnit do ní nové položky.
Jak už to ale bývá, věci mnohdy nejsou tak jednoduché, jak se na první pohled zdají, a zamýšlené rozšíření povinné výbavy není výjimkou. A tak zatímco stávající povinná výbava má vždy úzkou vazbu na povinnosti řidiče, o navrhovaných novinkách se to bohužel až tak jistě tvrdit nedá. Vezměme to ale po pořádku.

Povinná výbava a povinnost ji využít

Stávající pojetí povinné výbavy je v podstatě taková, že tato výbava vždy víceméně koresponduje s některou z povinností řidiče, popřípadě i dalšího účastníka silničního provozu.

Pokud tedy vyhláška např.


stanovuje povinnou výbavu náhradními elektrickými pojistkami či žárovkami, včetně nezbytného nářadí k jejich výměně, v podstatě to odpovídá zákonné povinnosti řidiče odstranit na místě závadu, zjistí-li během jízdy, že vozidlo nebo náklad nesplňuje stanovené podmínky. Podobně je to s výbavou pro případ defektu pneumatiky.

Povinnost mít výstražný trojúhelník pro změnu koresponduje s povinností označit jím místo, kde vozidlo tvoří překážku silničního provozu. Povinná autolékárnička se zase bezprostředně váže na povinnost každého poskytnout pomoc zraněné osobě, zejména pak takové osobě, která je po dopravní nehodě v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, kdy by neposkytnutí pomoci bylo trestným činem.

V případě zamýšlené povinné výbavy, o které se v souvislosti s novelou vyhlášky hovoří nejčastěji, bychom mnohdy odpovídající povinnost řidiče hledali marně. Jedná se zejména o záměr doplnit povinnou výbavu o reflexní vestu či euroformulář o dopravní nehodě.

Nová povinná výbava jen pro parádu?

V souvislosti s novinkami v povinné výbavě se nejčastěji hovoří o povinných reflexních vestách. Jakkoli však jsou tyto vesty prospěšné a jejich užívání v různých dopravních situacích lze plně doporučit, v případě jejich doplnění do povinné výbavy se může stát, že je v autě budeme vozit jen tak pro parádu. Alespoň prozatím, protože v zákoně o silničním provozu doposud není stanovena povinnost reflexní vestu používat. Veškeré snahy o přijetí takové úpravy doposud bohužel ztroskotaly.

Logické by proto bylo počkat s povinností vozit reflexní vestu až na dobu, kdy si ji bude povinné i obléknout. V opačném případě je to stejné, jako kdybychom museli povinně vozit třeba deku, v zimě termosku s čajem, nebo třeba prezervativ. Všechno tyhle věci se nám totiž někdy mohou hodit a občas mohou i zachránit život, ale povinná výbava by přece jenom měla stát na pevnějším základě, zejména pak tehdy, když za jízdu bez ní můžeme být pokutováni.. Myšlenku, že by se chtělo vyhláškou nepřímo "změnit" zákon a dovodit tak, že použití reflexních vest bude povinné, nechci ani připustit.

Podobný problém je vlastně i v případě tiskopisu tzv. euroformuláře o dopravní nehodě. Jakkoli i tento dokument může být užitečný, nelze opomenout, že záznam o dopravní nehodě, jehož sepsání je v některých případech od 1. ledna 2009 povinné, má totiž podle zákona volnou formu. Postačuje, pokud se v záznamu uvede čas a místo vzniku dopravní nehody, její příčina, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel a podpis účastníků nehody. V takovém případě je zákonu plně vyhověno, i když bude zápis sepsán na umaštěném cáru papíru. Euroformulář, který navíc pro zápis o některých typech dopravních nehod dost dobře využít nelze, se proto může změnit náklad, který u sebe musíme (pod hrozbou pokuty) mít, ale nemusíme ho používat...

Obě uvedené změny povinné výbavy, o nichž se reálně uvažuje, proto spíše vyvolávají dojem, že se Ministerstvo dopravy snaží normou nižší právní síly - vyhláškou - dohnat něco, co se jim v Parlamentu nedaří (nebo snad ani nechce?) prosadit do zákona. Takový postup, jakkoli může být motivován snahou o vyšší bezpečnost silničního provozu, je stěží obhajitelný. Ještěže se nakonec neuchytil nápad jednoho z poslanců, aby se součástí povinné výbavy staly i prostředky k orientační detekci alkoholu u řidiče.

Kompletní znění vyhlášky upravující povinnou výbavu najdete TADY

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře