stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Kvalita PHM v Česku dále klesá!

Už potřetí letošní rok prováděla Česká Obchodní Inspekce měření kvality paliv a zjistila, že kvalita pohonných hmot prodávaných v česku se nelepší, ba naopak zhoršuje.
Z výsledků měření, které zveřejnila ČOI, vyplývá, že z celkového počtu 152 odebraných vzorků jich nevyhovovalo celých 16. Pokud se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, každá desátá čerpací stanice prodává palivo nevyhovující současným normám, což je nejhorší výsledek od počátku letošního roku. V lednu byl totiž podíl nevyhovujících paliv "jen" 4 procenta, v únoru už téměř 10 procent a březen o půl procentního bodu překonal únor.

Oproti únorovým měřením se mírně polepšil benzín -  počet vzorků paliv nevyhovujících jakostní normě klesl o dvě procenta na 8,2 % závadných vzorků - stále se však jedná o nevyhovující výsledek.  O větší procento si však pohoršila motorová nafta, kde  se podíl závadných vzorků meziměsíčně zvýšil z 12,3 % na 14,5 %. Vzorky odebraného LPG byly, stejně jako v předchozích dvou měsících, bez závad.

Nejčastějším problémem, pokud pomineme špatnou péči o distribuční soustavu, je nastavené palivo  - podvodníci jej upravují různými látkami například technickým benzínem nebo různými oleji. Palivo se na první pohled nemusí chovat odlišně, v delším horizontu se však prokazatelně snižuje výkon motoru, zvyšuje spotřeba a hrozí i riziko poškození motoru.

Česká legislativa neumožňuje zveřejnit čerpací stanice, které nekvalitní palivo prodávají, což hraje do noty podvodným prodejcům. Jediným způsobem, jak předejít tankování nevyhovujícího paliva je navštěvovat prověřené stanice s pečetí kvality, kterou provozuje nezávislý institut SGS.

Každá čerpací stanice, která projeví o vstup do programu zájem, projde sérií přísných měření, která prokáží, zda je schopna dlouhodobě udržet vysokou kvalitu poskytovaných pohonných hmot. Pokud vstupní zkouškou projde, je ji propůjčena certifikační značka - Pečeť kvality.

O prověřených čerpacích stanicích se mů�te také dozvědět na stránkách www.dobrapumpa.cz 

Žádné komentáře