stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Když dechová zkouška, tak pro všechny

Od 1. ledna 2010 by se měl dechové zkoušce podrobit každý řidič, u něhož bude Policie ČR provádět silniční kontrolu. Opatření, kterého byla na konci loňského roku plná média, je odůvodňováno nárůstem počtu tragických dopravních nehod zaviněných řidiči pod vlivem alkoholu.

Je dechová zkouška pro všechny skutečně nezbytná?

Dechová zkouška pro všechny zastavené řidiče, zavedená (zřejmě) interními předpisy Policie ČR, má ale svoje háčky. Je totiž otázkou, zda toto opatření, ve své podstatě jakési české unikum, je opravdu odpovídající z hlediska sledovaného účelu. Osobně se obávám, že nikoliv. Jestliže totiž proklamovaným účelem má být boj proti řidičům, kteří pod vlivem alkoholu způsobují závažné dopravní nehody, dostává opatření v podobě dechové zkoušky pro všechny povážlivé trhliny.

Především proto, že má-li vznik dopravní nehody - zpravidla závažné - příčinnou souvislost s požitím alkoholu, v drtivé většině případů se bavíme o poměrně vysokých hodnotách alkoholu, spíše v rovině trestněprávní.

Zpravidla půjde o řidiče ve stavu vylučujícím způsobilost, což v praxi představuje hladiny kolem 1 promile a vyšší (zhruba od 0,8 promile). U těchto řidičů však již bude ovlivnění alkoholem pozorovatelné při běžném kontaktu, takže by i policista pojal podezření na to, že s řidičem není něco v pořádku. V takovém případě by jistě nic nebránilo tomu, aby takového řidiče vyzval k dechové zkoušce na alkohol či dokonce k orientační zkoušce na jinou návykovou látku (drogu).

Ostatně i v případě nižších hodnot, kdy riziko způsobení dopravní nehody není zdaleka tak vysoké, bude mít policista řadu indicií, podle nichž by mohl sám - bez direktivy shora - rozhodnout o tom, zda je či není vhodné dechovou zkoušku provést. Indicií jistě může být například spáchání dopravního přestupku či dokonce i pouhá nervozita řidiče, zejména v případech, kdy usedl za volant bezprostředně po požití alkoholu a riziko odhalení si proto uvědomuje.

V zahraničí jsem se přitom setkal i s noční kontrolou v centru města, která spočívala pouze v otázce, zda jsem před jízdou pil alkohol. Po záporné odpovědi policista, který neměl důvod o pravdivosti odpovědi pochybovat, pouze popřál šťastnou cestu a žádnými dalšími procedurami se nezdržoval. Nejde přitom o nijak výjimečný postup.

Opodstatnění v nulové toleranci?

Jistě mi můžete namítat, že u nás, narozdíl od řady cizích států, například Německa či Francie, platí na alkohol nulová tolerance. Proč by tedy v takovém státě dávali dýchnout všem řidičům, když při řízení mohou legálně mít určité množství alkoholu v těle. Na to se ale dá uvést i protiargument, že tam, kde je určité množství alkoholu u řidiče legální, je větší pravděpodobnost, že řidiči před jízdou něco vypijí, přičemž přehoupnutí se z legálního do nelegálního množství alkoholu může být otázkou jediného loku, takže i v takových státech by zesílené kontroly také mohly mít svou logiku.

Navíc to ani s tou naší "nulovou tolerancí" není tak slavné. Papír Sbírky zákonů snese sice leccos, ale v praxi se pak stejně řeší otázka prokazatelnosti požití alkoholického nápoje. A tady platí, že hodnoty z rozboru krve (metodou tzv. plynové chromatografie) nepřesahující 0,2 promile se považují za negativní. V případě dechových analyzátorů jsou tyto hodnoty ještě o něco vyšší, když jako negativní vychází podle metodiky Českého metrologického institutu dokonce hodnota 0,25 promile alkoholu. Takovéhle případy se v praxi - a dlužno dodat, že naprosto správně - odkládají ad acta.

A tak, když jsem v této souvislosti na jednom zpravodajském serveru četl, že řidič, který nadýchá 0,08 promile alkoholu, znamená pro policejní hlídku cca 40 minut papírování, bylo mi hodně smutno. Hlavně z té zbytečně vynaložené práce, která by se dala zužitkovat jinde, třeba v boji proti agresivním řidičům. Je to totiž podobné, jako kdyby policisté vypisovali oznámení u řidiče, jemuž na padesátce v obci naměřili rychlost jízdy 52 km/h, protože i tento řidič, ačkoliv fakticky zákon porušit mohl (jel rychlostí v rozmezí 49 - 55 km/h), spadá do tolerance, v níž je porušení zákona neprokazatelné.

Resumé

Pokud to shrnu, nejsem přesvědčen, že opatření spočívající v dechové zkoušce pro všechny přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Řidiči, kteří před jízdou pijí alkohol, totiž spoléhají na to, že vůbec nebudou policií zastaveni. Při nízké pravděpodobnosti odhalení je jim pak celkem jedno, jestli jim po zastavení dá policista dýchnout proto, že se sám rozhodne, nebo že mu to bylo někým uloženo rozkazem. 

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře