stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Jak trestat motoristy bez řidičáku?

Trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění se od 1. ledna 2010 ruší. Po účinnosti nového trestního zákoníku už bude řízení bez řidičského oprávnění "pouze" přestupkem. Jaké jsou ale vyhlídky do budoucna? Nebude se tato úprava opět měnit?

Nový trestní zákoník netrestá jízdu bez řidičského oprávnění

Nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) nepřevzal mezi trestné činy "řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Takové jednání má proto být do budoucna - počínaje 1. lednem 2010 - "pouze" přestupkem. Tato změna proběhla v době, kdy byl nový trestní zákoník přijímán, bez větší pozornosti, o to větší zájem však vyvolává nyní, necelý měsíc před účinností nového trestního zákoníku. A podávané informace bývají - jako obvykle - přinejmenším hodně zjednodužené.

Proto je dobré připomenout dvě zásadní skutečnosti:

1.  trestný čin proti řidičům jezdícím bez oprávnění byl zaveden teprve od 1. července 2006, předtím se vždycky jednalo o přestupek; počet odhalených případů od r.

2006 však podle statistik neklesá, spíše naopak a také recidiva je zde poměrně častá, takže preventivní účinek zpřísněných postihů je přinejmenším sporný;

2.  za přestupek řízení bez příslušného řidičského oprávnění se od 1. ledna 2010 bude ukládat pokuta nejméně 25 000 Kč a zákaz řízení nejméně na jeden rok; znám přitom řadu případů, kdy delikventi odešli od soudu s mnohem mírnějším trestem, třeba i bez zákazu činnosti, popřípadě se k soudu vůbec nedostali, neboť řízení v jejich kauze podmíněně zastavil už státní zástupce (v takovém případě jim dokonce ani nebyly zaznamenány body v bodovém hodnocení).

Jinými slovy nenastává od 1. ledna 2010 žádná revoluce, díky níž by se řidiči bez řidičského oprávnění už nemuseli bát postihu. Přestupkové postihy jsou totiž v těchto případech s trestními téměř srovnatelné, snad jen s výjimkou, že ze přestupek nehrozí až roční vězení. Nepodmíněné odnětí svobody se však, s ohledem na zákonné podmínky pro ukládání trestů, i v době, kdy řízení bez řidičského oprávnění je trestným činem, pohybuje víceméně v rovině teorie (podle trestního zákona totiž platilo, že za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje tři roky, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k dosažení účelu trestu).

Hlavní výhodou trestního řízení tak byla především jeho rychlost, která se při využití institutu zkráceného přípravného řízení pohybuje v řádu několika dnů. V případě postihů v přestupkovém řízení oproti tomu uběhne od odhalení do potrestání pachatele zpravidla několik měsíců. Problémem také je, že po roce je takový přestupek promlčen, takže se delikventi často přestupkové řízení snaží protahovat svými obstrukcemi.

Trestný čin, nebo přestupek? Budoucnost nejistá...

Jak se blíží datum účinnosti nového trestního zákoníku, hlasy po znovuzavedení trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění opět sílí. První pokus o znovuzavedení tohoto trestného činu, předložený v Senátu v červenci 2009 jako pozměňovací návrh k senátnímu tisku 143 senátorem Jiřím Žákem, prozatím zůstal bez odezvy.

Nyní je však na stole další návrh, tentokrát z pera sociálně demokratických poslanců (sněmovní tisk 955), jehož šance na úspěch jsou o poznání vyšší. V podstatě by jím od 1. července 2010 (tj. po půlroční přestávce) měla být znovu zavedena zcela totožná skutková podstata trestného činu, jak je obsažena ve stávajícím trestním zákoně (§ 180d), s maximálně ročním odnětím svobody za řízení bez příslušného řidičského oprávnění. Návrhy na obnovení trestního postihu řízení bez řidičského oprávnění se pravděpodobně objeví i v rámci projednávání tzv. "expertní" novely zákona o silničním provozu (tisk 679).

Pro opětovné zavedení trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění se na své schůzi dne 25. listopadu 2009 vyslovila také Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP), která je stálým poradním orgánem vlády v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Kdybych se měl vsadit jak to s postihem řidičů bez řidičského oprávnění nakonec bude, zda půjde po 1. červenci 2010 o přestupek nebo opět o trestný čin, spíše bych sázel na druhou variantu. Jak ale bylo ukázáno, v praxi mezi nimi trestním a přestupkovým postihem není podstatných rozdílů.

 

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře