stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Evropská parkovací karta pro postižené osoby

Poslanecká sněmovna může v posledních týdnech svého fungování rozhodnout o věci, která by jistě potěšila nejednoho zdravotně postiženého. Ve hře je totiž zavedení tzv. evropských parkovacích karet, o kterém by Poslanecká sněmovna mohla hlasovat už na své březnové schůzi.

Sjednocení doporučuje Evropská unie

Návrh na zavedení evropské parkovací karty pro osoby zdravotně postižené je součástí návrhu velké novely zákona o silničním provozu, o které jsme na Automixu už nejednou psali (sněmovní tisk č. 679). Zavedení evropské parkovací karta, která vychází z více než 10 let starého dokumentu EU, konkrétně z doporučení Rady 98/376/ES, bylo do zákona navrženo hospodářským výborem Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Karta by měla postupně nahradit dosavadní Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (tzv. "označení O 1"). Hlavní rozdíl by spočíval v tom, že narozdíl od stávajícího označení se symbolem invalidního vozíku v modrém poli by evropská parkovací karta platila tělesně postiženým v celé Evropské unii. Ti totiž mají s dosavadním označením O1 mimo Českou republiku smůlu a v ostatních členských státech např. nemohou zaparkovat na vyhrazeném parkovišti pro postižené.

Lepší ochrana proti zneužití

Výhodou evropské parkovací karty pro osoby, vedle jejích kompaktnějších rozměrů (cca 10 x 15 cm), že vedle symbolu invalidního vozíku obsahuje také jméno a příjmení oprávněného držitele a také jeho fotografii. Tím je znesnadněno její případné zneužití neoprávněnou osobou. Vedle toho má také výraznější ochranné prvky proti jejímu případnému padělání či kopírování.

Aktuálně projednávaný návrh novely zákona předpokládá, že evropskou parkovací kartu by vydával obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo mimořádné výhody III. stupně. V podstatě by tedy byl zachován dosavadní systém, který platí ve vztahu k současným označením O 1. Ta by se přechodném období do 31. prosince 2012 postupně vyměňovala právě za nové parkovací karty.

Jasno bude co nevidět...

Návrh, který by uvedenou úpravu zavedl do zákona, by podle předpokladu měl být zařazen na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny. Pokud by však na této schůzi neprošel alespoň 2. čtením, je téměř jisté, že další šance na zavedení evropských parkovacích karet v České republice by nastala až po květnových sněmovních volbách, a to nejdříve koncem roku 2010.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře