stenly a jeho stránky

NOVĚ > aktuality

Auta bez povinného ručení definitivně ze silnic!

Prakticky bez většího zájmu byla v nedávné době přijata novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, díky které se od 1. ledna 2010 opět o něco zpřísní boj s těmi, kteří ke svým vozidlům pozapomněli uzavřít povinné ručení.

Opatření z roku 2009 nestačila?

Už v nedávné době došlo k velice výraznému posílení represivních opatření proti provozování vozidel bez tzv. povinného ručení. Jednak od 1. června 2008 došlo ke zvýšení pokuty za takové jednání, a to na maximálních 40 000 Kč oproti dřívějším maximálně dvaceti tisícům. Dále byl od 1. ledna 2009 zavedena povinnost vlastníka vozidla, které je v rozporu se zákonem provozováno bez povinného ručení, zaplatit České kanceláři pojistitelů (ČKP) peněžitý příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Výše tohoto příspěvku je stanovena denní sazbou, a to podle druhu vozidla v rozmezí od 20 do 300 Kč za každý den provozování vozidla bez povinného ručení.

Ačkoli je především druhé z uvedených opatření mimořádně sporné (zejména z procedurálních důvodů, pro jejichž analýzu zde však není prostor), došlo díky nim - alespoň papírově - k výraznému poklesu registrovaných vozidel, k nimž není uzavřeno povinné ručení.

Ani to však zřejmě nestačí, neboť zákonem č. 278/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010 přichází další zpřísnění.

Auta bez povinného ručení ze silnic - doslova!

Zatímco doposud bylo přísněji postihována pouze situace, kdy vozidlo bylo skutečně dovozováno, tj. kdy jezdilo po veřejně přístupných pozemních komunikacích, od příštího roku se to docela radikálně změní. Pokud ve výši nejméně 5 000 Kč a nejvýše 40 000 Kč totiž nově dostane také ten, kdo vozidlo bez povinného ručení ponechá na pozemní komunikaci, aniž by s ním musel ujet třeba i jen jediný milimetr.

Postih tedy dopadne i na toho, kdo nepojištěné vozidlo i jen parkuje na veřejně přístupné komunikaci (třeba i na parkovišti), popřípadě jej na takové komunikaci jinak odstaví (včetně opuštění vozidla, k němuž se dotyčný dále nehodlá hlásit).

Jak správně postupovat při zániku povinného ručení

Pro úplnost lze připomenout, že vlastník vozidla, k němuž zaniklo povinné ručení, je povinen:
1. neprodleně odevzdat pojišťovně zelenou kartu;
2. ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění uzavřít nové povinné ručení k vozidlu, popřípadě v téže lhůtě příslušnému orgánu evidence (obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností) odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla;
3. ihned, tj. ještě před zánikem povinného ručení, zajistit umístění vozidla mimo veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
Pokud vozidlo zaniklo, např. z důvodu jeho odcizení, pak se pochopitelně uplatní pouze povinnost uvedená v prvním bodě.

Autor: JUDr. Jan Kněžínek
Žádné komentáře